Báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh Covid 19 đến nền kinh tế

0
905

Dịch bệnh Covid 19 không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân loại mà nó còn gây ra tác động to lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Báo cáo sau là thống kê và mô phỏng tác động của dịch bệnh Covid 19 đến nền kinh tế trên Thế giới và Việt Nam.

Xem chi tiết báo cáo tại:https://phaplyduan.vn/wp-content/uploads/2020/04/Bao-cao-Danh-gia-tac-dong-của-Covid-19-den-nen-kinh-te-1.pdf

Nguồn: Đại học Kinh tế quốc dân.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here