Bất cập trong cánh tính diện tích nhà chung cư

Hiện nay, việc xác định diện tích nhà chung cư còn đang vướng mắc dẫn đến tranh chấp giữa chủ đầu tư dự án bất động sản và cư dân trong việc tính diện tích sử dụng thực tế của căn hộ khi bàn giao.

0
1456

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 101 Luật Nhà ở năm 2014:

Điều 101. Chỗ để xe và việc xác định diện tích sử dụng căn hộ, diện tích khác trong nhà chung cư

…2. Diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư được tính theo kích thước thông thủy bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia (nếu có) và không tính diện tích tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn; trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung.”

Như vậy, diện tích nhà chung cư tính theo kích thước thông thủy bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia (nếu có) và không tính diện tích tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

Tuy nhiên, Luật nhà ở năm 2014 chỉ quy định cách tính diện tích ban công mà không quy định cụ thể về cách tính diện tích lô gia. Pháp luật hiện nay cũng không có định nghĩa chính thức về ban công và lô gia. Để xác định hai khái niệm này, một số đơn vị đang tham khảo QCVN 4-1:2015/BXD để thực hiện nhưng bản thân bộ Quy chuẩn này chỉ là dự thảo, không được ban hành chính thức như nội dung được ghi trong Quy chuẩn “ban hành kèm theo Thông tư số: 05/2015/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng ngày 25 tháng 04 năm 2015”. Ngoài ra, bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư năm 2019 vẫn chỉ là dự thảo, đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến sửa đổi trước khi ban hành.

Tình trạng thiếu quy phạm pháp luật điều chỉnh nêu trên đã dẫn đến tranh chấp giữa chủ đầu tư dự án bất động sản và cư dân trong việc tính diện tích nhà chưng cư khi bàn giao. Trong khi chủ đầu tư tính diện tích lô gia giống như cách tính diện tích của ban công thì cư dân lại không đồng ý với cách tính này. Theo cư dân, ban công và lô gia là hai khái niệm khác nhau, diện tích của lô gia phải được tính từ mép trong của lan can chứ không phải toàn bộ diện tích của lan can. Diện tích nhà chưng cư thực tế như vậy cũng chênh lệch đáng kể và chủ đầu tư phải hoàn trả lại tiền cho cư dân.

Theo hướng dẫn của Cục quản lý nhà ở và thị trường bất động sản tại Công văn số 108/QLN ngày 06/08/2018: “Do chưa có quy định của pháp luật nên khi tính diện tích lô gia thì khách hàng (bên mua) và chủ đầu tư (bên bán) tự thỏa thuận, thống nhất và thực hiện theo hợp đồng mua bán căn hộ đã ký giữa hai bên.”

Như vậy, việc xác định diện tích nhà chung cư còn đang vướng mắc. Bộ Xây dựng cần sớm ban hành bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư để giải quyết tình trạng trên.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here