Thay đổi thép có cường độ lớn hơn có phải thẩm định lại dự án không?

Hỏi: Dear quý công ty, cho tôi xin hỏi, tôi có thiết kế kết cấu dự án cấp 1 đã thẩm định xong. Nay chủ đầu tư muốn thay chủng loại thép có cường độ cao hơn để giảm chi phí thì có cần phải thẩm định lại không? Chúng tôi dự tính có bài toán kiểm tra lại khả năng chịu lực phải lớn hơn cái đã thẩm định và có 1 đơn vị thẩm tra kiểm lại. Xin cám ơn.

0
1504

Hỏi: Dear quý công ty, cho tôi xin hỏi, tôi có thiết kế kết cấu dự án cấp 1 đã thẩm định xong. Nay chủ đầu tư muốn thay chủng loại thép có cường độ cao hơn để giảm chi phí thì có cần phải thẩm định lại không? Chúng tôi dự tính có bài toán kiểm tra lại khả năng chịu lực phải lớn hơn cái đã thẩm định và có 1 đơn vị thẩm tra kiểm lại. Xin cám ơn.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD:

Điều 17. Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình

1. Các trường hợp Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 84 của Luật Xây dựng và Điều 11 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Người quyết định đầu tư quyết định việc Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc Điều chỉnh này dẫn đến phải Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp Điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định Điều chỉnh của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung Điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện.

3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng Điều chỉnh trong các trường hợp:

a) Điều chỉnh thiết kế xây dựng do có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực (trừ trường hợp làm tăng tính an toàn cho công trình) và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình;

b) Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do việc Điều chỉnh dẫn đến làm vượt tổng mức đầu tư hoặc vượt dự toán xây dựng công trình đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.

4. Đối với thiết kế, dự toán xây dựng công trình Điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều này và không thuộc trường hợp phải thẩm định theo quy định tại Khoản 3 Điều này, trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở để xem xét, phê duyệt.

5. Việc phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình Điều chỉnh của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư gồm những nội dung được Điều chỉnh hoặc toàn bộ nội dung của thiết kế, dự toán xây dựng công trình sau khi Điều chỉnh. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng Điều chỉnh do mình quyết định Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

Theo thông tin từ Qúy Công ty, Qúy Công ty dự định thay đổi loại thép theo thiết kế công trình đã được phê duyệt sang loại thép có cường độ chịu lực lớn hơn nhằm giảm chi phí xây dựng. Việc thay đổi loại thép này chưa rõ có làm tăng tính an toàn của công trình và/hoặc thay đổi biện pháp tổ chức thi công hay không.

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, trừ trường hợp việc thay đổi vật liệu xây dựng nêu trên làm tăng tính an toàn của công trình và/hoặc thay đổi biện pháp tổ chức thi công, Qúy Công ty vẫn phải thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và chấp thuận thiết kế điều chỉnh.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn sơ bộ liên quan đến câu hỏi của Qúy Khánh hàng. Trường hợp có ý kiến thắc mắc, yêu cầu tư vấn chuyên sâu hoặc yêu cầu hỗ trợ pháp lý khác, Quý khách hàng vui lòng gửi về địa chỉ:

  • Email: phaplyduan@luathaviet.com hoặc
  • SĐT: 024 6281 0636/0901.386.555

Xin chân thành cảm ơn!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here