Khoản thu từ việc cho thuê phần diện tích sở hữu chung nhà chung cư có phải xuất hóa đơn không?

0
1524

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, Ban quản trị nhà chung cư có câu hỏi mong được Luật sư tư vấn: Ban quản trị nhà chung cư có khoản thu từ việc cho thuê phần diện tích sở hữu chung như: cho thuê quảng cáo, cho thuê hạ tầng viễn thông … Vậy các khoản thu này có phải xuất hóa đơn không? Nguồn thu này được sử dụng làm những gì?

Trả lời:

Luật Hà Việt xin kính chào Quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc nêu trên của Quý khách hàng, chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

 1. Cơ sở pháp lý:
  • Luật nhà ở 2014;
  • Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây Dựng;
  • Thông tư 39/2014/TT – BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính;
  • Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
 2. Nội dung tư vấn:

 2.1/. Ban Quản Trị nhà chung cư có phải xuất hóa đơn đối với các khoản thu từ việc cho thuê hạ tầng viễn thông, cho thuê quảng cáo không?

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 103 của Luật nhà ở năm 2014, Ban Quản Trị nhà chung   cư là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng:

 “Điều 103: Ban quản trị nhà chung cư

3. Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình tự quản. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 104 của Luật này.”

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, nguyên tắc lập hóa đơn GTGT được quy định như sau:

“Điều 3. …:

..7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ thì lập hóa đơn như sau:

“Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

3. Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được xác định như sau:

– Đối với tổ chức: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đăng ký mã số thuế hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập.

Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hóa đơn lẻ.

Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) …”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, có thể kết luận như sau:  Nếu hoạt động cho thuê quảng cáo, cho thuê hạ tầng viễn thông của Ban quản trị nhà chung cư không trái với quy định của pháp luật thì Ban quản trị được xác định là tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có phát sinh hoạt động cho thuê tài sản, cung ứng dịch vụ phải xuất hóa đơn theo quy định.

2.2/. Khoản thu từ hoạt động cho thuê quảng cáo, cho thuê hạ tầng viễn thông được sử dụng vào việc gì?    

Hiện tại, việc sử dụng các khoản thu từ hoạt động cho thuê quảng cáo, cho thuê hạ tầng viễn thông của Ban quản trị chưa có quy định cụ thể đối với nhà ở Thương mại mà quy định chung tại Điều 7.5 Thông tư 02/2016/TT – BXD: Đối với phần sở hữu chung của cả tòa nhà thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm cùng quản lý; việc quản lý vận hành phần sở hữu chung này được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này”.

Ngoài ra, Khoản 3, Điều 24 Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định về quy chế thu, chi của Ban quản trị nhà chung cư như sau:

“Điều 24. Quy chế hoạt động và quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư:

3. Quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quy định về các khoản thu do Ban quản trị quản lý, tên người đứng chủ tài khoản hoạt động, tài khoản quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung do Ban quản trị quản lý, quy định về kỳ hạn tiền gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;”

–      Có thể thấy, việc sử dụng các khoản thu phải được quy định trong Quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư. Công ty khuyến nghị Ban quản trị tòa nhà nên sử dụng khoản thu này cho các hoạt động như: hỗ trợ cho kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư. Các khoản thu, chi này phải được thông qua tại Hội nghị nhà chung cư và giao cho Ban Quản Trị hoặc Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư quản lý vận hành.

–      Do chưa có quy định cụ thể việc sử dụng khoản thu đối với nhà ở Thương mại, nên Quý khách hàng có thể tham khảo Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 23/08/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước tại các chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hà Việt đối với câu hỏi của Quý khách hàng. Hy vọng, đó sẽ là những ý kiến tư vấn hữu ích để quý khách hàng tham khảo và thực hiện.

Mọi ý kiến thắc mắc khác hoặc yêu cầu tư vấn chuyên sâu xin Quý khách hàng vui lòng gửi về địa chỉ:

 • Email: tuvan.luathaviet@gmail.com hoặc
 • SĐT: 0901.386.555./ 0982.414.417

Trân trọng!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here