Chủ đầu tư có được quyết định điều chỉnh bản vẽ thiết kế thi công?

0
6402
Luật Hà Việt-phaplyduan.vn

Câu hỏi:

Kính chào Luật Hà Việt và đội ngũ phaplyduan.vn, Tôi đang làm tại công ty về đầu tư xây dựng, trong quá trình làm việc tôi có nghiên cứu về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở và có thắc mắc kính mong Luật sư giải đáp. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán công trình thấy quy định: “Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng”. Tuy nhiên, Khoản 2, Điều 17 của Thông tư nêu trên lại quy định “… Các trường hợp điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình…”. Tôi xin hỏi, vậy, trường hợp điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng (không dẫn đến điều chỉnh tổng mức đầu tư) sẽ do người quyết định đầu tư hay chủ đầu tư phê duyệt? Trường hợp do chủ đầu tư phê duyệt thì quyết định do người quyết định đầu tư phê duyệt lại được điều chỉnh bằng quyết định của chủ đầu tư có đúng không?


Luật Hà Việt-phaplyduan.vn

Trả lời:

Luật Hà Việt xin kính chào Quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc nêu trên của Quý khách hàng, chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý: 18/2016/TT-BXD

Việc điều chỉnh dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình thực hiện theo Điều 16, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình  như sau:

“Điều 16. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách được Điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng. Người quyết định đầu tư quyết định đối với các nội dung Điều chỉnh liên quan đến Mục tiêu, quy mô đầu tư, địa Điểm, tiến độ thực hiện dự án, tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn sử dụng.

Dự án, thiết kế cơ sở Điều chỉnh thuộc thẩm quyền phê duyệt của người quyết định đầu tư phải được tổ chức thẩm định theo trình tự quy định tại Khoản 3 của Điều này.

Trình tự thẩm định dự án, thiết kế cơ sở Điều chỉnh được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Chủ đầu tư có văn bản đề nghị người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận chủ trương Điều chỉnh dự án, trong đó cần làm rõ lý do, nội dung, phạm vi Điều chỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện;

b) Căn cứ văn bản chấp thuận của người quyết định đầu tư về chủ trương Điều chỉnh dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ dự án, thiết kế cơ sở Điều chỉnh, trình cơ quan chủ trì thẩm định theo phân cấp để thẩm định;

c) Việc tổng hợp kết quả thẩm định, trình phê duyệt dự án Điều chỉnh quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Thông tư này.

Việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Điều chỉnh của người quyết định đầu tư gồm các nội dung được Điều chỉnh hoặc toàn bộ nội dung của dự án sau khi Điều chỉnh.

Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thiết kế cơ sở Điều chỉnh là cơ quan đã chủ trì thẩm định đối với dự án, thiết kế cơ sở được duyệt.

Điều 17. Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình

a) Điều chỉnh thiết kế xây dựng do có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực (trừ trường hợp làm tăng tính an toàn cho công trình) và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình;

b) Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do việc Điều chỉnh dẫn đến làm vượt tổng mức đầu tư hoặc vượt dự toán xây dựng công trình đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.

Đối với thiết kế, dự toán xây dựng công trình Điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều này và không thuộc trường hợp phải thẩm định theo quy định tại Khoản 3 Điều này, trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở để xem xét, phê duyệt.

Việc phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình Điều chỉnh của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư gồm những nội dung được Điều chỉnh hoặc toàn bộ nội dung của thiết kế, dự toán xây dựng công trình sau khi Điều chỉnh. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng Điều chỉnh do mình quyết định Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều này.”

Như vậy Trường hợp điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công dẫn đến điều chỉnh dự án đã được phê duyệt thì thẩm quyền phê duyệt thiết kế điều chỉnh do người quyết định đầu tư quyết định.

Trường hợp điều chỉnh dự toán xây dựng công trình nhưng không vượt dự toán (tổng mức đầu tư đối với dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật) đã được người quyết định đầu tư phê duyệt thì chủ đầu tư là người quyết định điều chỉnh và phê duyệt.

Đối với việc điều chỉnh thiết kế và dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư thì nội dung điều chỉnh đã được chủ đầu tư phê duyệt sẽ thay thế nội dung đã được người quyết định phê duyệt.

Hy vọng những ý kiến tư vấn trên đây của chúng tôi sẽ hữu ích với Quý công ty/khách hàng. Mọi ý kiến thắc mắc khác hoặc yêu cầu tư vấn chuyên sâu xin quý công ty/khách hàng vui lòng gửi về địa chỉ:

–         Email: phaplyduan@luathaviet.com hoặc

–         Hotline: 0944.52.9339/ 024.6281.0636

Trân trọng!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here